Time: 20:00
Venue: Làm nhạc nền, beat
Address: 67 Ho Ba Kien, P.15, Q.10
Zipcode: 700000
State: Hồ Chí Minh
Country: Vietnam
Phone: +84889998488
  • Hòa âm phối khí cover (Dựa theo giai điệu của ca khúc gốc, tránh bản quyền về nhạc khi đăng trên Youtube)
  • Hòa âm phối khí sáng tác mới (Dựa vào yêu cầu và phong cách nhạc của khách hàng…)
  • Hòa âm nhạc nền (Dành cho phim, sitcom, radio, sách nói…)
  • Hòa âm đơn nhạc cụ (guitar, piano, violin…)