Mẫu quay MV phòng thu 1 – 2 góc

Quay hình phòng thu, phông đen, view Hàn, view sân thượng 1 góc máy

Mẫu MV phòng thu (view Cabin):

Mẫu MV Phông đen:

Mẫu MV View Bàn thiết bị:

Mẫu MV View Hàn

Mẫu MV View Sân thượng: