X
X
<svg class="herion-back-to-top"><g><line x2="227.62" y1="31.28" y2="31.28"></line><polyline points="222.62 25.78 228.12 31.28 222.62 36.78"></polyline><circle cx="224.67" cy="30.94" r="30.5" transform="rotate(180 224.67 30.94) scale(1, -1) translate(0, -61)"></circle></g></svg>

Bảng giá

Bảng Giá Quay Hình

QUAY HÌNH PHÒNG THU, PHÔNG ĐEN   QUAY HÌNH SÂN KHẤU MINI, MÀN SAO, PHÔNG HÀN QUAY HÌNH SÂN KHẤU CHUYÊN NGHIỆP GÓI QUAY HÌNH 1 Chi Phí: 6.700.000đ/ Bài Hát (Trọn Gói 1 sản phẩm hoàn chỉnh) + Quay Hình Đơn Ca – Thực hiện quay hình 3 lần + Khói Lạnh + Nhóm Múa...

Continue reading

©phongthuwings.com