X
X
<svg class="herion-back-to-top"><g><line x2="227.62" y1="31.28" y2="31.28"></line><polyline points="222.62 25.78 228.12 31.28 222.62 36.78"></polyline><circle cx="224.67" cy="30.94" r="30.5" transform="rotate(180 224.67 30.94) scale(1, -1) translate(0, -61)"></circle></g></svg>

Đào tạo

Học Piano cơ bản – Khóa học đánh đàn online – Lớp đệm hát

HỌC PIANO TẠI WINGS PRODUCTION Hiện tại Wings đang mở các lớp học Piano với các khóa học quy chuẩn xây dựng nền tảng vững chắc về âm nhạc cho học viên. PIANO CƠ BẢN Sau khi hoàn thành khóa cơ bản, học viên nắm bắt một cách rõ rệt các khái niệm cơ bản về lí thuyết âm nhạc, các kĩ thuật chơi piano cơ bản, làm quen vơi bước đầu hoàn thiện các kĩ thuật ngón piano, khả năng thị tấu trên đàn (tự đọc xướng âm và chơi đàn một cách độc lâp). PIANO NÂNG CAO Với......

Continue reading

©phongthuwings.com