X
X
<svg class="herion-back-to-top"><g><line x2="227.62" y1="31.28" y2="31.28"></line><polyline points="222.62 25.78 228.12 31.28 222.62 36.78"></polyline><circle cx="224.67" cy="30.94" r="30.5" transform="rotate(180 224.67 30.94) scale(1, -1) translate(0, -61)"></circle></g></svg>

Cửa hàng Wings

Cửa hàng Wings

Cung cấp các thiết bị thu âm mới và cũ, cung cấp nhiều thể loại nhạc beat không bị bản quyền!

85.000.000
Sale!
Neumann U 87 Ai Large-Diaphragm Multipattern Condenser Microphone (Studio Set, Nickel)
8.750.000
HEIL SOUND PR 35 HANDHELD DYNAMIC CARDIOID MICROPHONE (CHROME)
8.750.000
HEIL SOUND PR 35 HANDHELD DYNAMIC CARDIOID MICROPHONE (GOLD)
7.130.000
PRODIPE – UHF M850 DSP DUO – UHF DYNAMIC VOCAL MICROPHONE
6.750.000
HEIL SOUND PR 35 HANDHELD DYNAMIC CARDIOID MICROPHONE (BLACK)
5.750.000
HEIL SOUND THE FIN VOCAL MICROPHONE WITH LED LIGHTS (MATTE BLACK BODY, BLUE LEDS)
5.750.000
HEIL SOUND THE FIN DYNAMIC MICROPHONE RED
5.750.000
HEIL SOUND THE FIN DYNAMIC MICROPHONE
5.750.000
HEIL SOUND THE FIN VOCAL MICROPHONE WITH LED LIGHTS (MATTE BLACK BODY, WHITE LEDS)
©phongthuwings.com