X
X
<svg class="herion-back-to-top"><g><line x2="227.62" y1="31.28" y2="31.28"></line><polyline points="222.62 25.78 228.12 31.28 222.62 36.78"></polyline><circle cx="224.67" cy="30.94" r="30.5" transform="rotate(180 224.67 30.94) scale(1, -1) translate(0, -61)"></circle></g></svg>

Bảng giá thu âm nhạc cụ

BẢNG GIÁ THU ÂM NHẠC CỤ

BẢNG GIÁ THU NHẠC CỤ TỰ ĐÁNH

GÓI CƠ BẢN
400.000đ
Gói thu nhạc trong do quý khách tự đánh trong 1 giờ thu. KTV không hướng dẫn.
GÓI CHUYÊN NGHIỆP
600.000đ
Gói thu nhạc trong do quý khách tự đánh trong 1 giờ thu. KTV hướng dẫn, chỉnh sửa.

BẢNG GIÁ THU NHẠC CỤ CÓ NHẠC CÔNG

STT NỘI DUNG THỂ LOẠI ĐƠN GIÁ (VNĐ)
1 Piano 1.000.000
2 Guitar 1.000.000
3 Guitar điện 1.000.000
4
Nhạc cụ phương tây
Violin 800.000
5 Cello 800.000
6 Hợp xướng 800.000
7
Nhạc cụ dân tộc
Đàn tranh 1.500.000
11 Sáo, đàn bầu, tỳ bà 800.000
8
Nhạc cụ phương tây điện:
Violin 1.000.000
9 Cello 1.000.000
10 Hợp xướng 1.000.000
12 Đàn Harp 2.500.000
13 Trống Drum 5.000.000
14
Nhạc cụ Acoustic
800.000

Bảng giá thu âm nhạc cụ do nhạc công đánh sẽ được tính theo bài.

×

©phongthuwings.com