X
X
<svg class="herion-back-to-top"><g><line x2="227.62" y1="31.28" y2="31.28"></line><polyline points="222.62 25.78 228.12 31.28 222.62 36.78"></polyline><circle cx="224.67" cy="30.94" r="30.5" transform="rotate(180 224.67 30.94) scale(1, -1) translate(0, -61)"></circle></g></svg>

Bảng giá thiết kế hình và video

  1. Wings Production – Công ty giải trí và truyền thông
  2. /
  3. Bảng giá thiết kế hình và video

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ POSTER, POST

THIẾT KẾ HÌNH, BÀI POST FACEBOOK CƠ BẢN 350.000 VNĐ
BÁN CHUYÊN 500.000 VNĐ
CHUYÊN NGHIỆP 1.000.000 VNĐ
THIẾT KẾ POSTER 500.000 vnđ

Hỗ trợ chỉnh sửa ảnh cá nhân, phục hồi ảnh cũ để làm poster…

×

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ VIDEO YOUTUBE, FACENOOK

THIẾT KẾ VIDEO LYRICS CÓ CHẠY CHỮ 500.000 VNĐ
THIẾT KẾVIDEO BANNER KHÔNG CHẠY CHỮ 350.000 VNĐ
THIẾT KẾ VIDEO SLIDESHOW HÌNH CƠ BẢN 500.000 VNĐ 4 PHÚT DƯỚI 50 HÌNH
CHUYÊN NGHIỆP 1.000.000 -1.500.000 VNĐ 4 PHÚT DƯỚI 50 HÌNH

Nhận dựng video gồm clip quay sẵn và hình có sẵn theo yêu cầu.

×

©phongthuwings.com