X
X
<svg class="herion-back-to-top"><g><line x2="227.62" y1="31.28" y2="31.28"></line><polyline points="222.62 25.78 228.12 31.28 222.62 36.78"></polyline><circle cx="224.67" cy="30.94" r="30.5" transform="rotate(180 224.67 30.94) scale(1, -1) translate(0, -61)"></circle></g></svg>

Cửa hàng thiết bị

Cửa hàng Thiết bị

Cung cấp các thiết bị thu âm mới và cũ, các thiết bị thực tập thu âm, mix nhạc tại nhà cho Học viên.

3200.000

Soundcard thu âm tại nhà

2500.000
Micro-thu-am-cho-hoc-vien

Microphone thu âm tại nhà

1200.000
headphone-kiem-am-va-thu-am

Heaphone thu âm tại nhà

6300.000
combo-thu-am-danh-cho-hoc-vien
headphone-kiem-am-va-thu-am

Focusrite Scarlett 2i2 Studio

©phongthuwings.com