X
X
<svg class="herion-back-to-top"><g><line x2="227.62" y1="31.28" y2="31.28"></line><polyline points="222.62 25.78 228.12 31.28 222.62 36.78"></polyline><circle cx="224.67" cy="30.94" r="30.5" transform="rotate(180 224.67 30.94) scale(1, -1) translate(0, -61)"></circle></g></svg>

Bảng giá Đào tạo Kỹ thuật viên thu âm

 1. Wings Production – Công ty giải trí và truyền thông
 2. /
 3. Bảng giá Đào tạo Kỹ thuật viên thu âm

BẢNG GIÁ ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN THU ÂM

HỌC PHÍ LỚP HỌC 1 THẦY KÈM 1 TRÒ

 • Cơ bản

  Khóa học cơ bản
 • đ7.500.000khóa
 • Setup phòng thu
 • Hiểu thiết bị thu
 • Thu âm cho khách
 • Xử lý hậu kỳ
 • Đăng ký ngay
 • Nâng cao

  Khóa học nâng cao
 • đ12.500.000khóa
 • Chỉnh chênh, phô
 • Chỉnh nhịp
 • Chỉnh verb, EQ
 • Đăng ký ngay
 • Chuyên sâu

  Khóa học chuyên sâu
 • đ12.500.000khóa
 • Master
 • Xuất file
 • Kiểm tra master
 • Đăng ký ngay

HỌC PHÍ LỚP HỌC 1 THẦY KÈM NHIỀU TRÒ

 • Cơ bản

  Khóa học cơ bản
 • đ4.500.000khóa
 • Setup phòng thu
 • Hiểu thiết bị thu
 • Thu âm cho khách
 • Xử lý hậu kỳ
 • Đăng ký ngay
 • Nâng cao

  Khóa học nâng cao
 • đ6.500.000khóa
 • Chỉnh chênh, phô
 • Chỉnh nhịp
 • Chỉnh verb, EQ
 • Đăng ký ngay
 • Chuyên sâu

  Khóa học chuyên sâu
 • đ6.500.000khóa
 • Master
 • Xuất file
 • Kiểm tra master
 • Đăng ký ngay
CÓ CHỖ ĂN Ở LẠI CHO HỌC VIÊN Ở XA

Wings có phòng riêng dành cho các bạn ở xa có đam mê với nghề Kỹ thuật viên thu âm.

©phongthuwings.com