X
X
<svg class="herion-back-to-top"><g><line x2="227.62" y1="31.28" y2="31.28"></line><polyline points="222.62 25.78 228.12 31.28 222.62 36.78"></polyline><circle cx="224.67" cy="30.94" r="30.5" transform="rotate(180 224.67 30.94) scale(1, -1) translate(0, -61)"></circle></g></svg>

Bảng giá thuê phòng thu

BẢNG GIÁ THUÊ PHÒNG THU ÂM

PHÒNG TIÊU CHUẨN
400.000đ
Chi phí dành cho 1 giờ.
PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP
600.000đ
Chi phí dành cho 1 giờ.

Quý khách có thể xem chi tiết hình ảnh phòng thu âm tại đây nhé!

BẢNG GIÁ THUÊ SÂN KHẤU MINI

PHÒNG CHỤP HÌNH, QUAY HÌNH, TALKSHOW
600.000đ
Chi phí dành cho 1 giờ. Phòng tự setup theo yêu cầu của khách hàng.
SÂN KHẤU ACOUSTIC
1.000.000đ
Chi phí dành cho 1 giờ.

BẢNG GIÁ THUÊ KỸ THUẬT VIÊN

KỸ THUẬT VIÊN THU ÂM
200.000đ
Chi phí dành cho 1 giờ.
KỸ THUẬT VIÊN QUAY HÌNH
200.000đ
Chi phí dành cho 1 giờ.
THỢ CHỤP HÌNH
200.000đ
Chi phí dành cho 1 giờ.

BẢNG GIÁ THUÊ THIẾT BỊ

CHÂN MÁY
150.000đ
Chi phí dành cho 1 lần thuê.
CHÂN ĐÈN
200.000đ
Chi phí dành cho 1 lần thuê.
THIẾT BỊ PHÒNG THU
200.000đ
Chi phí dành cho 1 giờ.
ĐÈN SPOTLIGHT
100.000đ
Chi phí dành cho 1 giờ.
ĐÈN LED DẠ QUANG
150.000đ
Chi phí dành cho 1 giờ.
THIẾT BỊ PHÒNG THU
200.000đ
Chi phí dành cho 1 giờ.

BẢNG GIÁ THUÊ NHẠC CỤ

PIANO
100.000đ
Chi phí dành cho 1 giờ.
GUITAR
100.000đ
Chi phí dành cho 1 giờ.
TRỐNG
250.000đ
Chi phí dành cho 1 giờ.

BẢNG GIÁ THUÊ NHẠC CÔNG BIỂU DIỄN

PIANO
100.000đ
Chi phí dành cho 1 giờ.
GUITAR
100.000đ
Chi phí dành cho 1 giờ.
TRỐNG
250.000đ
Chi phí dành cho 1 giờ.

Nếu thuê nhiều dịch vụ, quý khách có thể liên hệ để được nhận giá khuyến mãi gói combo nhé!

×

©phongthuwings.com