Thiết kế bìa sách, tạp chí

Thiết kế bìa Sách, Tạp chí, dàn trang sách, dàn trang tạp chí. là một công việc đòi hỏi sự tỷ mỉ, chau chuốt từng dòng chữ hay bìa sách, bìa tạp chí đòi hỏi người thiết kế phải có tư duy thẫm mỹ, bố cục, ý tưởng để thể hiên được nội dung của tạp chí hay nội dung của sách lên bìa. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế bìa sách, bìa tập chí cho nhiều cá nhân, tổ chức doanh nghiệp,… Wings xin giới thiệu một số mẫu bìa sách, tạp chí:

cover-book-bia-sach