X
X
<svg class="herion-back-to-top"><g><line x2="227.62" y1="31.28" y2="31.28"></line><polyline points="222.62 25.78 228.12 31.28 222.62 36.78"></polyline><circle cx="224.67" cy="30.94" r="30.5" transform="rotate(180 224.67 30.94) scale(1, -1) translate(0, -61)"></circle></g></svg>

Đặt lịch

placeholder

Wings production

Đặt lịch các dịch vụ tại Wings

  Gói Hòa Âm Phối Khí của bạn:
  Phối cover: Giá 800.000đ/ Bài
  Phối mới: Giá 1.500.000đ/ Bài
  Thu âm nhạc cụ: Giá 400.000đ/ Nhạc cụ

  Thời gian thu:

  Thông tin liên hệ:
  Yêu cầu khác

   Gói COMBO quay hình Phòng Thu:
   GÓI 1: Giá 500.000đ/ Bài - 1 góc
   GÓI 2: Giá 700.000đ/ Bài - 2 góc
   GÓI 3: Giá 1.000.000đ/ Bài - 3 góc
   GÓI 4: Giá 1.500.000đ/ Bài - Full góc, chuyên nghiệp

   Thời gian quay:

   Thông tin liên hệ:
   Yêu cầu khác

    Gói quay hình sân khấu Mini:
    Gói Quay Hình 1: Giá 800.000đ/ Bài - 1 góc
    Gói Quay Hình 2: Giá 1.500.000đ/ Bài - 3 góc
    Gói Quay Hình 3: Giá 1.900.000đ/ Bài - Full góc, chuyên nghiệp

    Thời gian quay:

    Thông tin liên hệ:
    Yêu cầu khác

     Gói quay hình sân khấu:
     Gói Quay Hình 1: Giá 2.500.000đ/ Bài

     Thời gian quay:

     Thông tin liên hệ:
     Yêu cầu khác

      Gói COMBO Thu Âm + Quay MV Phòng Thu:
      GÓI COMBO 1: Giá 895.000đ/ Bài
      GÓI COMBO 2: Giá 1.200.000đ/ Bài
      GÓI COMBO 3: Giá 1.700.000đ/ Bài

      Thời gian quay:

      Thông tin liên hệ:
      Yêu cầu khác

      ©phongthuwings.com