Gửi anh xa nhớ – Quỳnh Như

Lời bài hát:

Anh xa nhớ anh có khỏe không
Em lâu lắm không viết thư tay
Đầu thư em chẳng biết nói gì
Ngoài câu em ở đây nhớ anh vơi đầy.

Anh hãy cứ yên tâm công tác
Em da diết thủy chung một lòng
Ngày em nghĩ về anh thật nhiều
Để đêm đêm nằm mơ về anh.

Anh đi hoài đường xa, em vẫn chờ nơi ấy
Em yêu lắm đấy, em thương lắm đấy
Em lo cho anh nhiều đấy.

Mong đến ngày gặp nhau
Dẫu cách trở bao lâu
Mua bao thuốc lá, mua dăm gói bánh
Anh sang thưa chuyện cùng em nghe anh.