Rapper Sol7 tại Wings production

Ngày 09/10/2022, rapper Sol7 đã có mặt tại Wings để thực hiện quay hình phòng thu.

Một số hình ảnh hậu trường quay hình rapper Sol7 tại Phòng thu Wings: