Wings tham gia hỗ Trợ 235 Ca Mổ Mắt Miễn Phí Cho Người Nghèo

Nhằm mang lại ánh sáng cho người nghèo ở các tỉnh vùng sâu vùng xa, trong hai ngày 18-19/01/2019, Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân cùng đại diện Wings đã đến bệnh viện Quận 11 để hỗ trợ 235 ca mổ mắt miễn phí với tổng số tiền là: 184.500.000 VNĐ (Một trăm tám mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng) cho bà con tại các tỉnh: An Phú, Hậu Giang, Ninh Thuận, Bến Tre, Đồng Tháp…