Bảng Giá Hòa Âm Phối Khí

HÒA ÂM PHỐI KHÍ: SÁNG TÁC MỚI, COVER

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁC

+ Bán nhạc nền có sẵn trên mạng: 200.000đ/bài

+ Chỉnh tone bài hát theo yêu cầu: 100.000đ/bài

+ Bán nhạc nền phối mới hoặc mua sẵn (hỗ trợ chỉnh tone theo yêu cầu): 300.000đ/bài

+ Cắt ghép nhạc theo yêu cầu đối với nhạc nền có sẵn hoặc nhạc phối mới có bán sẵn: 100.000đ/ 6 phút (khi tăng thêm 30{b882a03080b35f336028b4ea48a9123d98efef4f97b59a8ea4c57e3182a0c190} so với số phút yêu cầu thì thu phí bằng 2 gói cắt ghép đơn giản).

+ Cắt ghép hỗ trợ thêm các đoạn nhạc, hiệu ứng chuyển thi phụ phí: 100.000đ/ 6 phút.